Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de omzendbrief inzake de verdeling van de middelen voor het jaar 2021, op grond van artikel 60, § 7, van de organieke wet betreffende de OCMW's.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 305)

 
Datum ontvangst: 10/03/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/03/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/03/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/03/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/04/2021 Van de agenda gehaald.
28/04/2021 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag