Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de herkapitalisatie van Finance&Invest.brussels.

Indiener(s)
Christophe De Beukelaer
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 142)

 
Datum ontvangst: 22/03/2021 Datum publicatie: 21/04/2021 Referentie: B.I.V. 119 (20/21), Blz. 32
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 21/04/2021 Referentie: B.I.V. 119 (20/21), Blz. 34
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/03/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/03/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/03/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/04/2021 Ontwikkeling Christophe De Beukelaer B.I.V. 119 (20/21) 32
21/04/2021 Antwoord Barbara Trachte B.I.V. 119 (20/21) 34
21/04/2021 Repliek Christophe De Beukelaer B.I.V. 119 (20/21) 36