Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het veganisme bij de gezelschapsdieren.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 310)

 
Datum ontvangst: 09/03/2021 Datum publicatie: 02/06/2021 Referentie: B.I.V. 146 (20/21), Blz. 8
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 02/06/2021 Referentie: B.I.V. 146 (20/21), Blz. 9
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/03/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/03/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/06/2021 Ontwikkeling Leila Agic B.I.V. 146 (20/21) 8
02/06/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 146 (20/21) 9
02/06/2021 Repliek Leila Agic B.I.V. 146 (20/21) 9