Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het vandalisme op bushokjes

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 845)

 
Datum ontvangst: 25/01/2021 Datum publicatie: 06/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 29 november werd de Mouterijbrug gevandaliseerd. De ruit van bushalte in kwestie werd vernield. Op de lage muur erachter zijn allerlei tags te zien, om nog maar te zwijgen van het afval en het vuil eromheen.
Helaas zijn deze daden van vandalisme geen uitzondering.
Elke Brusselse gebruiker van het openbaar vervoer kan getuigen dat hij/zij al eens op de bus of tram heeft gewacht aan een halte met een kapotte ruit, een omgekantelde vuilnisbak, afval of andere daden van vandalisme.
Het concept van het straatmeubilair is dan ook van essentieel belang om vandalisme te ontmoedigen of zoveel mogelijk te beperken.
Sinds 2018 is het de MIVB die de gunningsprocedures beheert voor de aanstelling van één enkele leverancier voor het ontwerp en de plaatsing van bushokjes in het hele Brusselse Gewest.
Mijn vragen zijn de volgende:
- Hoeveel gevallen van vandalisme in bushokjes zijn er in 2019 en de eerste helft van 2020 opgetekend?
- Welke vaststellingen kunnen in de loop der jaren worden gedaan? Wordt het aantal van dergelijke beschadigingen in de loop van de tijd betrekkelijk stabiel geacht?
- Is er vooruitgang geboekt op het gebied van de kwaliteit en de robuustheid van de uitrustingen?
- In het geval van bushokjes, wie draagt de reparatiekosten? Worden deze kosten volledig door de exploitant gedragen?
- Zo niet, wat zijn de jaarlijkse kosten van dergelijke schade? Wie betaalt dit?
 
 
Antwoord    Ter herinnering, er zijn meerdere beheerders van de schuilhokjes aan haltes in het Brussels gewest. De MIVB is beheerder van de bestaande hokjes in 10 gemeentes.

Vandalisme is een zeer breed en vaag begrip: gebroken glas, maar ook krassen, inscripties met balpen, brandplekken, enz.

Omdat we verschillende beheerders hebben, beschikken wedus niet over volledige en betrouwbare statistieken van het aantal gevallen van vandalisme op de schuilhokjes. Deze informatie bevindt zich bij de verschillende beheerders maar ook bij de politie die dit soort zaken incidenteel vaststelt.

Het gebeurt trouwens dat concessiehouders die deze hokjes beheren rechtstreeks geïnformeerd worden over de schade aan hun schuilhokjes en tussenkomen vooraleer de MIVB daarvan op de hoogte is.

We beschikken niet over de statistische gegevens om te vergelijken met vorige jaren maar volgens de waarnemingen op het terrein stelt de MIVB geen verhoging vast van het aantal gevallen van vandalisme aan schuilhokjes, behalve inzake de tags met zuur. De concessiehouders bevestigen dat dit fenomeen relatief stabiel blijft en dat het hoogste aantal vernielingen gebeurde tegelijkertijd met de rellen.

Het zwakste punt van de bushokjes blijven de ramen. De MIVB blijft op de hoogte van wat er in andere landen gebeurt maar momenteel is er geen definitieve technische oplossing om dit probleem te verhelpen.

De kosten voor herstelling van de schuilhokjes zijn voor de concessiehouders, hier dus JCDecaux en Clear Channel, afhankelijk van de gemeente.

Wat betreft de halte Mouterij gaat het om een atypisch schuilhokje waarvan het onderhoud ten laste is van de MIVB.