Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun aan Godiva

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 638)

 
Datum ontvangst: 03/03/2021 Datum publicatie: 03/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 03/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Manufacture Belge de Chocolat (MBC), de voormalige productiefabriek van Godiva in Koekelberg, zou ongeveer 35 werknemers kunnen ontslaan. Het bedrijf was in handen gekomen van de Turkse onderneming Ülker, die het vervolgens verkocht aan een Zuid-Koreaanse financiële onderneming MBK Partners.

In deze zeer verontrustende context voor de arbeid(st)ers van de fabriek, die de Brusselaars Godiva blijven noemen, hebben wij u een reeks vragen te stellen om de rol van het Gewest duidelijker te zien.

• Is er een specifiek plan in voorbereiding om de met ontslag bedreigde werknemers van Godiva te steunen? Zo ja, kunt u de details alsook de stand van zaken meedelen?
• Welke contacten hebt u of uw administratie gehad met de directie van het bedrijf of met de vakbonden?
• Zijn er in de afgelopen tien jaar subsidies of steun (voor tewerkstelling, stages, opleidingen, betaald educatief verlof, investerings- of renovatiesteun, premies ...) toegekend aan dit bedrijf? Zo ja, kunt u ons de bedragen en de soorten steun meedelen? Zijn er onlangs subsidies of steun aangevraagd?
 
 
Antwoord    In dit stadium werd geen begeleidingsplan ingediend bij de dienst “Herstructurering” van Actiris.
Actiris heeft de mededeling van het voornemen tot een collectief ontslag ontvangen op 25/01/2021.

Actiris heeft de ontvangst bevestigd op 19/02/2021 en een e-mail verstuurd met uitleg over de procedure voor collectief ontslag en alle documenten die tijdens de procedure moeten worden ingevuld.

Actiris heeft dit decennium geen steun toegekend aan deze onderneming.

Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft verschillende terugbetalingen inzake educatief verlof aan de werkgever Godiva uitgevoerd.

Ter herinnering: het betaald educatief verlof is een recht van de werknemer en maakt geen deel uit van de steun aan ondernemingen; het is geen steun of subsidie in de strikte zin van het woord. Deze terugbetalingen betreffen een wettelijke verplichting om de vergoeding toegekend aan de werknemer die betaald educatief verlof neemt, terug te betalen aan de werkgever.

Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft de volgende bedragen toegekend:
o Een som van 15.227,37 euro terugbetaald in 2020 (schooljaar 2018-2019);
o Een som van 5826.19 euro terugbetaald in 2019 (schooljaar 2017-2018);
o Een som van 11.369,94 euro terugbetaald in 2018 (voor het schooljaar 2016-2017);
o Een som van 32.192,39 euro terugbetaald in 2017 (voor het schooljaar 2015-2016);
o Een som van 17.175,68 euro terugbetaald in 2016 (schooljaar 2014-2015).