Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun aan Godiva

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 357)

 
Datum ontvangst: 03/03/2021 Datum publicatie: 12/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 12/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Manufacture Belge de Chocolat (MBC), de voormalige productiefabriek van Godiva in Koekelberg, zou ongeveer 35 werknemers kunnen ontslaan. Het bedrijf was in handen gekomen van de Turkse onderneming Ülker, die het vervolgens verkocht aan een Zuid-Koreaanse financiële onderneming MBK Partners.

In deze zeer verontrustende context voor de arbeid(st)ers van de fabriek, die de Brusselaars Godiva blijven noemen, hebben wij u een reeks vragen te stellen om de rol van het Gewest duidelijker te zien.

• Is er een specifiek plan in voorbereiding om de met ontslag bedreigde werknemers van Godiva te steunen? Zo ja, kunt u de details alsook de stand van zaken meedelen?
• Welke contacten hebt u of uw administratie gehad met de directie van het bedrijf of met de vakbonden?
• Zijn er in de afgelopen tien jaar subsidies of steun (voor tewerkstelling, stages, opleidingen, betaald educatief verlof, investerings- of renovatiesteun, premies ...) toegekend aan dit bedrijf? Zo ja, kunt u ons de bedragen en de soorten steun meedelen? Zijn er onlangs subsidies of steun aangevraagd?
 
 
Antwoord    Wat het specifieke plan ter ondersteuning van de met ontslag bedreigde Godiva-werknemers betreft, verwijs ik u naar de minister van Werk en Beroepsopleiding, de heer Bernard Clerfayt.

Hub.brussels heeft eind februari 2020, net voor de COVID-19-crisis, een ontmoeting gehad met de directie van Manufacture Belge de Chocolats. De teams van hub.brussels hebben na de aankondiging van het ontslag opnieuw contact opgenomen met de onderneming, en die heeft deze aankondigingen en de opstart van de procedure-Renault bevestigd. Zij zal te zijner tijd zeker contact opnemen met hub.brussels.

Godiva Belgium, met ondernemingsnummer 0435.002.438, heeft geen steun gevraagd aan finance&invest.brussels. Tussen 2014 en 2016 ontving Godiva Belgium 4 subsidies van de dienst Economie van Brussel Economie en Werkgelegenheid:

- In 2016 werd door BEW een subsidie van 61.139,75 euro toegekend om zich te conformeren aan de Europese normen inzake andere thema’s dan het leefmilieu;
- In 2014 werden door BEW drie subsidies toegekend:
o Een subsidie van 24.579,90 euro om zich te conformeren aan de Europese normen inzake andere thema’s dan het leefmilieu;
o Een subsidie van 26.317,40 euro in het kader van steunmaatregelen met betrekking tot de bescherming van het leefmilieu;
o Een subsidie van 15.834,00 euro in het kader van steunmaatregelen met betrekking tot de bescherming van het leefmilieu;

Sinds de overname van de fabriek door Manufacture Belge de Chocolats werd dus geen steun meer verleend.