Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steunmaatregelen in de gemeenten.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 360)

 
Datum ontvangst: 05/03/2021 Datum publicatie: 03/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 29/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Mijn vragen:

1. Kunt u ons een overzicht geven, per gemeente, van de
financiële steun (in de vorm van premies, leningen, waarborgen, enz.) die elke gemeente sinds het begin van de crisis toekende aan haar handelaars/bedrijven en inwoners (zelfstandigen, gemeentelijk personeel, zorgverleners, enz.)?

2. Kunt u ons een overzicht geven, per gemeente, van de
fiscale steun die elke gemeente sinds het begin van de crisis toekende aan haar handelaars/bedrijven en de inwoners (zelfstandigen, gemeentelijk personeel, zorgverleners, enz.)?

3. Hebt u weet van nog andere gemeentelijke steunmaatregelen in het kader van de COVID-crisis van een niet-financiële of -fiscale aard (materiële steun, advies of ondersteuning door gemeentelijke diensten etc.)?
 
 
Antwoord    De gemeenten beschikken over een grote mate van autonomie bij het uitoefenen van hun bevoegdheden: de steunmaatregelen die door de gemeenten worden genomen, vallen dus onder hun verantwoordelijkheid.

Wat de niet-financiële of niet-fiscale maatregelen betreft, hebben de meeste gemeenten bijvoorbeeld op hun website specifieke pagina’s ter beschikking gesteld van de burgers en de handelaars, die door de gewestelijke website van 1819 worden overgenomen.