Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het aantal opgelegde boetes in verband met de trajectcontroles

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 856)

 
Datum ontvangst: 09/03/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 12/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Gewest heeft op verschillende plaatsen op het grondgebied trajectcontroles geïnstalleerd.

Het zou interessant zijn een evaluatie te maken van het aantal boetes na de installatie van deze trajectcontroles.

Bovendien rijst de vraag welke invloed de installatie van deze trajectcontroles heeft op het gedrag van de weggebruikers.

Mijn vragen zijn de volgende:

- Hoeveel boetes werden er in 2020 uitgeschreven door de trajectcontroles in het Brussels Gewest, in vergelijking met de cijfers van 2019?
- Kunt u mij de cijfers per maand geven voor elke installatie?
- Is er een ontmoedigend effect van deze uitrustingen? Is het aantal vastgestelde snelheidsovertredingen en de gemiddelde snelheid van deze overtredingen voor elke installatie afgenomen?
- Hoe zit het met de vaak genoemde installatie van een trajectcontrole in de bocht van Vorst op de ring?
- Heeft de gezondheidscrisis invloed gehad op het aantal opgelegde boetes?
 
 
Antwoord    1)
Er zijn in 2020 14971 PV’s opgesteld voor snelheidsinfracties bij een van de drie in werking zijnde trajectcontroles. In 2019 (sinds 07/2019) werden er nog 41498 PV’s opgesteld hiervoor.
Ja, sinds 07/2019:Er moet opgemerkt worden dat het aantal PV’s opgesteld
niet noodzakelijk een evoluerende situatie op het terrein reflecteert, gezien het aantal opgestelde PV’s sterk afhankelijk is van andere factoren zoals de verwerkingscapaciteit van het GVC/CRT dat deze boetes opstelt. Ook zijn enkele camera’s tijdelijk buiten gebruik geweest.

2)
Ja, het percentage auto’s in overtreding daalt, en vooral de zwaarste overtredingen dalen. Ter illustratie hieronder een tabel met gegevens van trajectcontrole Léopold III telkens gedurende 1 week. Er is initieel tussen de week in April 2019 en November 2019 een
sterke vermindering van het aantal auto’s in overtreding (11% naar 7% en 6% naar 4%), gevolgd door een tragere evolutie in 2020 (7% naar 6% en 4% naar 3%), met een zeer sterk effect – hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het project Stad 30 – naar Maart 2021 (6% naar 3% en 3% naar 1%).
De zwaarste overtredingen, vanaf 80 km/h, zijn met ~70% gedaald over een periode van 2 jaar; van 52 naar 17 per week in richting “IN” en van 17 naar 5 per week in de andere richting.3)
De installatie van een trajectcontrole in de bocht van Vorst op de R0 wordt momenteel bestudeerd door mijn diensten. In de bocht van Vorst heeft al meerdere malen een Lidar gestaan en een respect van de snelheid (90 km/u voor personenwagens en 70 km/u voor vrachtwagens) zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid. Een permanente controle m.b.v. een trajectcontrole zou dus zeer zinvol zijn.
Er is voldoende afstand (500 meter) en de bocht van Vorst maakt deel uit van een shortlist voor nieuwe trajectcontroles. Er is echter nog geen overleg geweest met de betrokken gemeente (Vorst), politiezone Zuid, Parket en CRT.

4)
De periodes van lockdown gingen gepaard met drastisch minder verkeer, maar hogere snelheden. Het percentage auto’s in overtreding is hoger, zeker tijdens het begin van de eerste lockdown en in mindere mate ook tijdens het begin van de tweede lockdown, en dit op elk moment van de dag (dus niet enkel in de spitsperiodes).
Het netto effect is dat het aantal auto’s in overtreding min of meer stabiel is gebleven gedurende de (eerste) lockdown. Het aantal opgestelde PV’s toont dit effect echter niet, gezien het aantal opgestelde PV’s sterker van andere factoren afhangt, zoals hierboven beschreven.