Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de strijd tegen discriminatie bij de aanwerving

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 655)

 
Datum ontvangst: 16/03/2021 Datum publicatie: 06/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 05/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden, heeft het Brussels Gewest onlangs een projectoproep uitgeschreven ter waarde van 750.000 euro. Voor deze projectoproep werd een specifiek thema gekozen: de leeftijd.
Deze projectoproep staat open voor alle private verenigingen en plaatselijke besturen die projecten ontwikkelen ter bestrijding van discriminatie bij de aanwerving en de diversiteit op de arbeidsmarkt bevorderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het doel is concrete en innoverende acties aan te moedigen die gericht zijn op de bestrijding van discriminatie bij de aanwerving en de ondersteuning van diversiteit in private verenigingen en plaatselijke besturen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De projectdragers komen in aanmerking voor een specifieke financiële steun van het Gewest van ten minste 5000 euro. Zij hebben tot 31 maart de tijd om hun aanvragen in te dienen.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

- Voor deze projectoproep werd een specifiek thema gekozen: de leeftijd. Gezien de stijging van de werkloosheidscijfers bij jongeren (+7,6% in vergelijking met vorig jaar) is het duidelijk dat de strijd tegen discriminatie van jongeren op de arbeidsmarkt moet worden opgevoerd. Wat hebt u bijgevolg gedaan om het verschijnsel van discriminatie bij de aanwerving van jongeren aan te pakken sinds het begin van de gezondheidscrisis, afgezien van het uitschrijven van deze projectoproep? Welke invloed heeft de COVID-crisis gehad op uw politiek optreden in de strijd tegen discriminatie bij de aanwerving, vooral bij jongeren?
- Hoeveel projectdragers verwacht u te bereiken met deze projectoproep? De projectdragers komen in aanmerking voor een specifieke financiële steun van het Gewest van ten minste 5000 euro. Wat zal het maximumbedrag zijn?
- Hoeveel projecten heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid op dit ogenblik ontvangen? Hoeveel hebben deze steun ontvangen? Hoeveel hebben deze niet ontvangen, en om welke redenen?
 
 
Antwoord    De jongeren worden inderdaad aanzienlijk getroffen door de crisis.
Om die reden focust de Phoenix-premie specifiek op jongeren van min 30 jaar die een diploma of een getuigschrift hoger dan het middelbaar onderwijs bezitten.
Ter herinnering: de premie Activa.brussels is toegankelijk vanaf de 1ste dag inschrijving bij Actiris voor jongeren van min 30 jaar die geen getuigschrift van het hoger middelbaar onderwijs hebben.


In het kader van het Belgische relanceplan (RRF) dat ingediend werd bij de Europese Commissie, heb ik grote investeringen voorgesteld om jonge werkzoekenden te begeleiden bij de verwerving en de ontwikkeling van digitale vaardigheden.


De lancering van deze projectoproep is net bedoeld om innovatieve hefbomen te identificeren in de strijd tegen discriminatie gelinkt aan de leeftijd. Ik wil gebruikmaken van nieuwe benaderingen die gedragen worden door structuren die het dichtst bij deze jonge en diverse doelgroep en zijn realiteiten staan.

Afhankelijk van het aangevraagde budget hopen we met een portefeuille van 750.000 euro via deze projectoproep tussen de 15 en 20 projecten te ondersteunen. Het reglement bevat geen maximumbedrag.

Om een richtcijfer mee te geven, vermelden we graag dat vorig jaar 18 laureaten geselecteerd werden en dat de toegekende subsidiebedragen varieerden van 14.788 euro tot 76.300 euro.

Voor deze editie ontving de administratie 53 kandidaturen, waarvan 4 niet-ontvankelijk werden verklaard wegens een laattijdige indiening.

Zoals hierboven aangegeven en gelet op het feit dat de selectie nog niet afgerond is, kunnen enkel de gegevens van 2020 worden meegedeeld. Er werden 18 laureaten aangeduid, wat wil zeggen dat ongeveer 30 kandidaten niet werden uitgekozen.
De selectie gebeurt volgens een wedstrijdformule op basis van objectieve criteria waarbij de best scorende kandidaat als eerste een subsidie toegewezen krijgt. Deze score wordt bepaald door een onafhankelijke jury, samengesteld uit vertegenwoordigers van Brussel Economie en Werkgelegenheid, Equal.brussels, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, Actiris, Unia en een waarnemer van het kabinet van de minister van Werk en van de staatssecretaris van Gelijke Kansen.

Als een project geen subsidie heeft gekregen, is dat het gevolg van een lagere rangschikking door de jury. Voor deze editie komt de jury samen op 10 mei om de 53 kandidaturen te analyseren.