Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de inachtneming van de biodiversiteit en het groene netwerk in het RPA Josaphat en de plaats van braakliggende terreinen in de planning van het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Ingrid Parmentier
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 338)

 
Datum ontvangst: 12/04/2021 Datum publicatie: 17/05/2021 Referentie: B.I.V. 134 (20/21), Blz. 28
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/05/2021 Referentie: B.I.V. 134 (20/21), Blz. 30
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/04/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/04/2021 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/04/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/04/2021 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/05/2021 Ontwikkeling Ingrid Parmentier B.I.V. 134 (20/21) 29
17/05/2021 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 134 (20/21) 30
17/05/2021 Repliek Ingrid Parmentier B.I.V. 134 (20/21) 31