Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het verzamelen, verwerken en valoriseren van gegevns in verband met het aanbod van mobiliteitsdiensten in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 437)

 
Datum ontvangst: 02/04/2021 Datum publicatie: 18/05/2021 Referentie: B.I.V. 137 (20/21), Blz. 41
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/05/2021 Referentie: B.I.V. 137 (20/21), Blz. 42
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/04/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/04/2021 Verwijzing commissie Mobiliteit Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/05/2021 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 137 (20/21) 41
18/05/2021 Antwoord Elke Van den Brandt B.I.V. 137 (20/21) 42
18/05/2021 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 137 (20/21) 43