Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het intellectueel eigendom m.b.t. tot het gebruik van het merk STOP PUB.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 307)

 
Datum ontvangst: 07/04/2021 Datum publicatie: 05/05/2021 Referentie: B.I.V. 131 (20/21), Blz. 47
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 05/05/2021 Referentie: B.I.V. 131 (20/21), Blz. 49
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/04/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/04/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/05/2021 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 131 (20/21) 48
05/05/2021 Antwoord Alain Maron B.I.V. 131 (20/21) 49
05/05/2021 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 131 (20/21) 50