Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de voorgestelde vergunning voor het houden van dieren en de doeltreffendheid ervan.

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 323)

 
Datum ontvangst: 19/04/2021 Datum publicatie: 02/06/2021 Referentie: B.I.V. 146 (20/21), Blz. 17
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 02/06/2021 Referentie: B.I.V. 146 (20/21), Blz. 18
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/04/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/04/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/06/2021 Ontwikkeling Victoria Austraet B.I.V. 146 (20/21) 17
02/06/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 146 (20/21) 18
02/06/2021 Repliek Victoria Austraet B.I.V. 146 (20/21) 19