Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Installaties van het project Be Connected

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 553)

 
Datum ontvangst: 18/03/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 27/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    We plaatsen grote vraagtekens bij de relevantie van sommige onderdelen van het project Be Connected, dat toch wel 63 miljoen zal kosten. Een jaar geleden stond in de kranten dat sommige ambtenaren zich zorgen maakten over de grote ("megalomane") uitgaven en het doel van de investeringen (2 miljoen voor een mobiele applicatie, self-servicekiosken, een mediawall met 4 interactieve LED-schermen en bewegingsherkenning, onthaalschermen met welkomstboodschappen en weerberichten, 42 village screens, 181 elevator screens, ...). De vertegenwoordiger van de regering heeft toen verklaard dat het slechts om een eerste project ging en dat er nog geen enkele beslissing was genomen.

Kunt u een stand van zaken geven over de opgesomde investeringen? Wat wordt behouden? Wat wordt verworpen?

Wat wordt de bestemming van de bovenste verdieping van de Silver Tower, die volgens onze bronnen niet voor kantoren voor de ambtenaren zou worden gebruikt?

Hoeveel parkeerplaatsen zullen er zijn? Hoe zullen ze verdeeld worden (voor de bevolking, de ambtenaren, de dienstwagens, de PBM’s enz.)?

We hebben ook vernomen dat er "massagefauteuils" gehuurd zullen worden bij een privébedrijf. Hoeveel kost die dienst? Zal de dienst gratis zijn voor de werknemers?

Er is ook een bar met een biertap, schommels en biljarttafels. En dat alles in de kantoortuinen, waar elke beweging storend kan zijn voor de werknemers. Hebt u de vakbonden daarover geraadpleegd? Hoe verantwoordt u dat? Bent u er zich van bewust dat het stress kan veroorzaken?
 
 
Antwoord    Alle be connected-projecten worden uitgevoerd om het werk optimaal te organiseren, opdat er een kwalitatief dienstenniveau wordt bereikt ten bate van de burgers, de partners, de bedrijven en de economische actoren van het Brussels Gewest.


In dat opzicht zijn de nieuwe werkmethodes een belangrijke hefboom, waardoor drie elementen kunnen worden bijeengebracht:
- een fysieke werkomgeving;
- een doeltreffend beheer van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT);
- en een stimulerend humanresourcesbeleid (cf. het concept van de “Bricks”, “Bytes” en “Behaviours”, een holistische kijk op de werkomgeving).

Het aan het be connected-project toegekende budget bedraagt 57 miljoen euro. Dit budget is opgesplitst in twee delen:
- de werkingskosten ten bedrage van 17.033.000 euro;
- de investeringsuitgaven ten bedrage van 39.968.000 euro.

Het Gewest heeft destijds een overheidsopdracht uitgeschreven voor de terbeschikkingstelling voor een vaste duur van achttien jaar van kantoorruimten met binneninrichting uitgevoerd door een gespecialiseerd studiebureau. Op die basis is het bestek voor het meubilair van de Iris Tower opgesteld in samenwerking met de dienstverlener van het Gewest voor het project Be Connected, i.e. Deloitte, op basis van de inrichting voorgesteld door de gespecialiseerde firma ADMOS.Het Digital Signage-project, dat 1.430.215,91 euro bedraagt, is daarin opgenomen en omvat de volgende elementen:
- Media wall: 226.206,89 euro;
- Welcome desk (5): 61.993,99 euro;
- Schermen liften (48): 178.819,64 euro;
- Schermen oasis (34) : 178.819,64 euro;
- Schermen onthaal (6): 34.302,42 euro;
- Flexible counters (9): 87.041,12 euro;
- Self-service kiosks (27): 490.050,00 euro;
- Schermen wachtruimtes (8): 22.053,23 euro;
- CMS-licenties 5 jaar (150): 192.461,00 euro;
- Andere – server equipment (1): 2.963,29 euro.

De bovenste verdieping van de Iris Tower is een polyvalente ruimte waar vergaderingen, workshops, presentaties of nog conferenties kunnen worden gehouden.

Door de verschillende activiteiten die er kunnen worden georganiseerd, is deze verdieping bestemd voor zowel de personeelsleden als de Brusselse bedrijven en burgers.

De parking van de Iris Tower telt zeven ondergrondse verdiepingen. Vijf van deze zeven verdiepingen zijn als parking bestemd, met de volgende verdeling:
- 27 plaatsen op niveau -2;
- 19 plaatsen op niveau -4;
- 2 x 31 plaatsen op niveaus -5 en -6;
- 31 plaatsen op niveau -3 voor de inwoners van de wijk (nog te bevestigen).

Deze 108 plaatsen zullen eerst aan PBM’s en aan het wagenpark van de GOB worden toegekend.

De personeelsleden zullen een plaats kunnen reserveren via een informaticatool, die weliswaar rekening houdt met de beschikbaarheden.

De Iris Tower beschikt daarnaast over 40 parkeerplaatsen voor motors / scooters en over 178 beveiligde fietsenstallingen.

Om de stress te verminderen die wordt veroorzaakt door het werken op kantoor, hebben we besloten op elke verdieping in informele ontspannings- en uitwisselingsruimtes te voorzien.

Bij de barista zullen de personeelsleden niet alleen terechtkunnen voor een snack buiten de openingsuren van de cafetaria, maar ook voor een babbel met collega’s in een gezellige en informele setting.

Om even wat stoom te kunnen aflaten, is er op elke verdieping in ludieke activiteiten voorzien, waaronder een vergadertafel die kan worden omgetoverd in een biljarttafel.

De met schommels voorziene werktafels zijn bedoeld om de personeelsleden, naast alle andere ruimtes, een ruimte voor uitwisselingen tussen collega’s te bieden. Door te kiezen voor schommels creëert men een informele en ontspannen sfeer tijdens de conversaties.

Daarnaast werden ook 3 massagestoelen aangekocht die gratis ter beschikking staan van de werknemers.
Bij het lezen van wat voorafgaat, zult u snel begrijpen dat deze elementen werden geplaatst om rekening te houden met het welzijn van de personeelsleden op de arbeidsplaats.

De syndicale organisaties zijn bevraagd geweest. Dit tijdens de maandelijks vergaderingen van het Basisoverlegcomité en een werkbezoek aan de Iristower op 19 januari 2021. Met betrekking tot de aangekochte massagestoelen, schommel en biljart zijn er geen opmerkingen in het verslag van het bezoek.