Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende De verdeling van de woningen in het kader van het GHP en de AH in 2020

Indiener(s)
Petya Obolensky
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 563)

 
Datum ontvangst: 18/03/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 31/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/04/2021 Ontvankelijk p.m.
31/05/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Wij zouden graag details krijgen over de verdeling van de woningen die gebouwd werden in het kader van het gewestelijk huisvestingsplan en de alliantie wonen in 2020.

Graag een antwoord op volgende vragen :

- hoeveel ervan zijn middelgrote koopwoningen, tot stand gebracht door Citydev ?
- hoeveel zijn koopwoningen van de CLTB ?
- hoeveel zijn sociale woningen via de DWC ?
- hoeveel zijn bescheiden huurwoningen via de DWC?
- hoeveel zijn middelgrote huurwoningen via de DWC ?
- hoeveel zijn bescheiden koopwoningen via de DWC ?
- hoeveel zijn middelgrote koopwoningen via de DWC?
- hoeveel zijn bescheiden huurwoningen via het Woningfonds?
- hoeveel zijn middelgrote huurwoningen via het Woningfonds ?
- hoeveel zijn bescheiden koopwoningen via het Woningfonds ?
- hoeveel zijn middelgrote koopwoningen via het Woningfonds?
- hoeveel zijn sociale woningen, tot stand gebracht door de SFAR ?
- hoeveel zijn bescheiden huurwoningen, voortgebracht door de SFAR ?
- hoeveel zijn middelgrote huurwoningen, voortgebracht door de SFAR?
- hoeveel zijn bescheiden koopwoningen, voortgebracht door de SFAR ?
- hoeveel zijn middelgrote koopwoningen, voortgebracht door de SFAR ?
- hoeveel zijn sociale huurwaningen, voortgebracht door de BGHM ?
- hoeveel zijn middelgrote huurwoningen , voortgebracht door de BGHM?
- hoeveel zijn middelgrote huurwoningen door de BGHM ?
- oeveel zijn “sleutel-op-de-deur-woningen” ?
 
 
Antwoord    De resultaten van de tellingen door de Brusselse huisvestingsreferent van de in 2020 opgeleverde woningen per huisvestingsoperator vindt u in de bijlage.

Uit de resultaten blijkt dat vele werven als gevolg van de Covid-crisis vertraging hebben opgelopen ten opzichte van de planningen. In 2021 lijken de werken opnieuw op normale kruissnelheid te verlopen (zie vooruitzichten in bijlage)