Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aankoop van de standbeelden van de Kat

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 419)

 
Datum ontvangst: 26/03/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Belgische strips schitteren buiten onze landsgrenzen, dat hoeft niet meer bewezen te worden.

Sinds 24 maart van dit jaar worden 20 bronzen beelden, ontworpen door Philippe Geluck, die ongeveer 2 ton wegen, met niet geringe inspanning tentoongesteld op de Champs Élysées in Parijs (1).

De tentoonstelling eindigt op 9 juni, waarna de werken zullen vertrekken voor "een grote tournee door Frankrijk en Europa" die in Bordeaux zal beginnen. Aan het einde van haar reis keert de tentoonstelling terug naar Brussel, waar ze zal worden geïnstalleerd in het Koninklijk Park, niet ver van het toekomstige Museum van de Kat en de Humortekening, dat in 2024 zijn deuren moet openen.

Na afloop van de tentoonstelling zullen de beelden voor 300.000 euro worden verkocht om het Museum van de Kat in Brussel gedeeltelijk te financieren.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

- Heeft het Gewest deelgenomen aan het opzetten van deze tentoonstelling?
- Heeft het deze tentoonstelling rechtstreeks of via hub.brussels medegefinancierd?
- Is het Gewest voornemens een of meer van de standbeelden aan te kopen?
- Zo ja, hoeveel zouden er worden aangeschaft en waar zouden ze worden geïnstalleerd?


Nicolas Cailleaud. https://www.cnews.fr/culture/2021-03-24/paris-20-statues-de-philippe-geluck-installees-sur-les-champs-elysees-1061553
 
 
Antwoord    Hub.brussels was niet betrokken bij de tentoonstelling van de standbeelden van Le Chat.
Voor alle verdere informatie verwijs ik u door naar mijn collega bevoegd voor Toerisme en de Promotie van het Imago van Brussel.