Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de taxicheques

Indiener(s)
Christophe De Beukelaer
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 887)

 
Datum ontvangst: 02/04/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 08/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Gewest biedt personen met een handicap en senioren ouder dan 75 jaar de mogelijkheid om gebruik te maken van taxicheques om zich te verplaatsen.

Vanuit dat oogpunt, heb ik de volgende vragen hieromtrent:

- Voor de jaren 2018/2019/2020/2021:
o Welke middelen werden voor dit beleid uitgetrokken?
o Hoeveel cheques werden uitgeschreven en wat is de verdeling per gemeente?
o Wat is de verdeling van deze cheques tussen 75-plussers en personen met een handicap?

- Zijn er gemeenten die dit beleid terzijde schuiven? Zo ja, welke en waarom?

- Staat een hervorming van deze taxicheques op de agenda?

 
 
Antwoord    Deze vragen moeten aan de Minister-President worden gesteld, die bevoegd is voor deze materie.