Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de Natura 2000- en erfgoedbeheersplannen voor de speciale beschermingszone II.

Indiener(s)
Ingrid Parmentier
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 319)
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 272)

 
Datum ontvangst: 03/05/2021 Datum publicatie: 30/06/2021 Referentie: B.I.V. 167 (20/21), Blz. 25
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 30/06/2021 Referentie: B.I.V. 167 (20/21), Blz. 26
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/05/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/05/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/06/2021 Ontwikkeling Ingrid Parmentier B.I.V. 167 (20/21) 25
30/06/2021 Antwoord Alain Maron B.I.V. 167 (20/21) 26
30/06/2021 Repliek Ingrid Parmentier B.I.V. 167 (20/21) 27