Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de rolstoelvriendelijke tafels in de openbare ruimte.

Indiener(s)
Lotte Stoops
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 320)
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 273)

 
Datum ontvangst: 03/05/2021 Datum publicatie: 31/05/2021 Referentie: B.I.V. 143 (20/21), Blz. 62
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 31/05/2021 Referentie: B.I.V. 143 (20/21), Blz. 63
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/05/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/05/2021 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
31/05/2021 Ontwikkeling Lotte Stoops B.I.V. 143 (20/21) 62
31/05/2021 Antwoord namens de bestemmeling Pascal Smet B.I.V. 143 (20/21) 63
31/05/2021 Repliek Lotte Stoops B.I.V. 143 (20/21) 64