Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verlaging van het tarief van de successierechten voor legaten tussen vrienden en/of verre familie

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 333)

 
Datum ontvangst: 20/04/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het Brussels Gewest staat de aftrek van de successierechten op erfenissen tussen vrienden (artikel 48 - tabel IV: "alle andere personen" van het Brussels Wetboek der successierechten) de erflater toe om voor de eerste belastingschijf, van 0,01 euro tot 50.000 euro, aan alle andere personen na te laten tegen een afzonderlijk tarief van 40%.

Kunt u ons bijgevolg mededelen of er een wijziging in de verlaging van het afzonderlijk tarief van de successierechten voor vrienden en/of verre familieleden op de agenda staat? Zo ja, is er een termijn?
 
 
Antwoord    Het huidige regeerakkoord onderschrijft de wil van de Regering “om het stelsel van de successierechten te moderniseren en te vereenvoudigen om beter rekening te houden met de veranderingen in de gezinsstructuren.

In deze context zullen de situaties van niet-familieleden, de facto samenwonenden en de generatiesprong worden geanalyseerd.”.

Het lijkt mij inderdaad niet meer dan normaal dat een fiscaal stelsel zo goed mogelijk aansluit bij maatschappelijke veranderingen, in het bijzonder wat betreft de successierechten die sterk verweven zijn met de organisatie van de gezinsstructuren.

Het blijft dan ook mij bedoeling om deze modernisering tijdens deze legislatuur uit te voeren, al zijn er vooralsnog in de schoot van de Regering nog geen formele beslissingen dienaangaande genomen.