Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de interne audit die de MIVB in 2017 is begonnen voor de afdeling Field Support

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 904)

 
Datum ontvangst: 27/04/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In antwoord op een vraag in de Commissie Mobiliteit verklaarde u dat de MIVB in 2017 een audit van de afdeling Field Support had gestart, die bestond uit een evaluatie van het volledige beheer van het management, d.w.z. het interne controlesysteem, van de Service Unit Field Support (SUFS), met als doel de belangrijkste verbeterpunten van de SUFS aan het licht te brengen om ervoor te zorgen dat deze correct functioneerde. Na deze audit verklaarde u dat de MIVB was overgegaan tot de invoering van een nieuw managementteam, een nieuwe organisatiestructuur die geleidelijk wordt ingevoerd tussen september 2019 en eind 2021.

Kunnen wij over deze audit beschikken? Welke conclusies waren naar voren gekomen uit deze interne audit van de afdeling Field Support in 2017? Welke elementen hebben geleid tot een vervanging van het managementteam en een nieuwe organisatiestructuur? Kunt u ons meer details geven over de verschillende acties die naar aanleiding van deze audit werden ondernomen?
 
 
Antwoord    De MIVB communiceert haar interne documenten nooit naar de buitenwereld.
Vragen over de audit van 2017 waren al het onderwerp van een antwoord in maart 2021, na een bijgevoegde interpellatie van mevr. Van Achter, mevr. Parmentier en de heren Beukelaer en Loewenstein.


Tussen augustus 2017 en januari 2018 werd een auditopdracht uitgevoerd met de bedoeling het interne controlesysteem van de Service Unit Field Support (SUFS) te beoordelen. Er werd bijzondere aandacht besteed aan bepaalde risico's:
- het behoud van de black-out-koffers;
- de bescherming van bepaalde elementen van het patrimonium van SUFS;
- de cel Netheid
- Real-Time veiligheidsmedewerkers.

Tijdens deze audit werden bepaalde andere aspecten van het beheer door het management bekeken. Gezien de evolutie van de audit is in 2018 een nieuw managementteam benoemd om de geconstateerde tekortkomingen te verhelpen.

De algemene conclusie van de audit luidde als volgt: "SUFS heeft een goede interne-controlebasis. Haar risk management is doeltreffend, zowel qua opzet als qua uitvoering. Het bestuursproces is over het algemeen doeltreffend en biedt realistische zekerheid. Niettemin werden tijdens de interne audit verbeteringspunten vastgesteld. De belangrijkste zijn de planning en de controle van de teams op het terrein. De versterking van de desbetreffende interne controles moet ook bijdragen tot een verbetering van de werksfeer en het vergemakkelijken van betrokkenheidsmanagement. "De aanbevelingen van de audit zijn door het nieuwe management omgezet in een actieplan en worden opgevolgd.
Er zijn 41 bevindingen die verscheidene acties omvatten. Deze omvatten alle afdelingen van Field Support (Veiligheid, Netheid, Technische ondersteuning, enz.).
De invoering van een nieuwe organisatiestructuur maakt deel uit van dit omvangrijke lopende project, waarvan het grootste deel al is voltooid: herziening van processen, planning, voorraadbeheer, invoering van nieuwe procedures, nieuwe instrumenten, opleiding van personeel, monitoring, digitalisering, enz.