Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Woningen op de site Thurn & Taxis

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 438)

 
Datum ontvangst: 30/04/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tijdens de vergadering van de commissie voor de territoriale ontwikkeling van 26 april hebt u antwoorden gegeven over de toekomst van de site Thurn & Taxis. Over enkele cijfers had ik graag meer details gekregen.

Mijn vragen zijn de volgende:

- U hebt gepreciseerd dat er, wat de huisvesting betreft, vergunningen afgegeven zijn of binnenkort worden voor 82.069 m², namelijk 44% van het door het BBP opgelegde minimum voor alle zones samen. Dat leidt tot een minimum effectief bebouwbaar saldo van 52.904 m² in de zones A en B. Kunt u een uitsplitsing geven van de woningen volgens type, oppervlakte en prijs? Wat de koopwoningen betreft, hoeveel bedraagt de verkoopprijs van de appartementen met een, twee en drie slaapkamers? Hoeveel appartementen zijn tot nu toe verkocht?

- U hebt vermeld dat het BBP 22.000 m² geconventioneerde woningen en 22.000 m² geconventioneerde woningen + 25% oplegt. Wat betekent "+25%"? Kunt u het type woning preciseren?

- Wat de stedenbouwkundige lasten bij de bouw van geconventioneerde woningen voor 4 miljoen euro betreft, hebt u vermeld dat in het kader van het Gloria-project al ongeveer 2.506 m² aan geconventioneerde woningen werd gebouwd. Die oppervlakte komt overeen met stedenbouwkundige lasten van ongeveer 1,6 miljoen euro en 2,4 miljoen euro, wat overeenkomt met ongeveer 375.000 m² die moet worden vastgesteld in de woningen die op de site worden gebouwd. Over welke type woning gaat het? (woning voor middeninkomens, woning voor bescheiden inkomens, sociale woning, huurwoning, koopwoning, enz.)? Zullen de resterende lasten worden bestemd voor sociale huisvesting?


 
 
Antwoord    Wat de afgeleverde vergunningen betreft voor zone C en degene waarvoor de aflevering nakend is, worden er 784 woningen voorzien. Meer bepaald gaat het om 37 studio’s, 208 éénkamerappartementen, 483 tweekamerappartementen, 54 driekamer-appartementen en 2 vierkamerappartementen. Mijn diensten beschikken niet over de details van de vloeroppervlakte per woning. De typologische verdeling in Zone A en B werd nog niet vastgelegd. De locatiestudie van die zone is aan de gang.

De “geconventioneerde woningen + 25%” zijn woningen waarvan de verkoopprijs het prijsplafond van de geconventioneerde woning + 25% niet overschrijdt. Ik kan me niet uitspreken over de vragen over vraag en aanbod op de vastgoedmarkt. Mijn diensten beoordelen de conformiteit met het BBP. De evolutie van de vraag ten opzichte van de marktschommelingen volgen ze niet op.
Aangezien er voor middenklassewoningen geen duidelijk vastgelegd criterium is, werd tijdens de opstelling van het BBP beslist om de 44.000 m² aan middenklassewoningen, opgelegd door het regeringsbesluit van 23 maart 2009, overeenkomstig het juridische kader van een BBP te verdelen, namelijk in 22.000 m² aan geconventioneerde woningen en 22.000 m² aan geconventioneerde woningen + 25%.

Wat de lasten betreft, is het met die lasten voorziene type woning geconventioneerd, geconventioneerd +25% of middenklasse.
De stedenbouwkundige lasten voor de woningen worden enkel via geconventioneerde woningen opgelegd, zoals vereist door het BBP. Het gaat om koopwoningen.
De geconventioneerde woning +25% en de middenklassewoningen zijn geen stedenbouwkundige lasten.
Momenteel is er niets voorzien wat betreft het opleggen van sociale woningen. Het BBP legt dat evenmin op. Er is ook een groot aandeel aan bestaande sociale woningen in de onmiddellijke nabijheid in de Noordwijk (het hoogste aandeel in het gewest).