Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de begeleiding van huurders voor steun van het OCMW in het kader van huisuitzettingen

Indiener(s)
Elisa Groppi
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 588)

 
Datum ontvangst: 28/04/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tijdens de vergadering van de commissie huisvesting van 1 april over huisuitzettingen, zei u dat huurders die moeite hebben om hun huur te betalen moeten gaan aankloppen bij het OCMW.

De OCMW’s hebben een begrotingsenveloppe van 30 miljoen euro ontvangen om huurders te helpen hun huurachterstanden te betalen.

Wij zouden graag details krijgen over de begeleiding van de huurders voor steun van het OCMW en de middelen die aan het OCMW zijn toegekend.

Mijn vragen zijn dus als volgt:

- Wat hebt u voorzien om huurders te helpen de stap te zetten naar de OCMW's en de hulp te krijgen die zij nodig hebben? Hoe werkt deze begeleiding?
- Hoeveel extra personen zal het Gewest aanwerven om te zorgen voor een goede uitvoering van deze begeleiding?
- Hoeveel huurders werden via de OCMW’s geholpen om hun huur te betalen? Welke bedragen werden aan deze huurders betaald?
- Hoeveel OCMW's hebben deze enveloppe gebruikt om achterstallige huur te betalen?
- Waar komt die enveloppe van 30 miljoen vandaan? Welke kosten dekt zij precies? Werd zij rechtstreeks aan de verschillende OCMW's uitgedeeld of moeten de OCMW's achteraf een aanvraag tot terugbetaling indienen?
 
 
Antwoord    Deze vragen vallen onder de bevoegdheid van de heer Maron, Minister van Welzijn in de GGC.