Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het uitstaande bedrag van de BGHM in 2020 en de status van een aantal projecten

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 590)

 
Datum ontvangst: 30/04/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 30/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/05/2021 Ontvankelijk p.m.
30/06/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Het uitstaande bedrag op de rekening van de BGHM bedroeg eind 2019 € 1.547.260.000. Er is dus een enorme financiële reserve die gebruikt zou moeten worden voor sociale huisvesting.

Gezien de dringende behoefte aan betaalbare huisvesting en het geld op de rekening van de BGHM, en naar aanleiding van onze vorige vraag van 2 maart 2020 over het uitstaande bedrag van de BGHM,

heb ik de volgende vragen:

1. Wat was het uitstaande bedrag op 31 december 2020?
- In haar antwoord van 2020 had de Staatssecretaris een tweedelige tabel bezorgd. Een deel betrof "gewestfinanciering". Hoeveel bedraagt het saldo van de huidige gewestelijke vastleggingen?
- Het andere deel betrof "gewestelijke huisvestingsplannen". Hoeveel bedraagt het saldo van de huidige gewestelijke vastleggingen?

2. Hoeveel socialehuisvestingsprojecten of met BGHM-kredieten gefinancierde projecten zijn er sinds januari 2020 bij de BGHM opgeleverd? Met hoeveel sociale woningen komt dit overeen? En voor welke bedragen?
3. Naar aanleiding van vraag nr. 970 van mevrouw Claire Geraerts (PTB) van 7 februari 2019 over het uitstaande bedrag van de BGHM, gaf de minister aan dat er begin 2019 ongeveer 100 renovatieprojecten in uitvoering waren. Na dit antwoord hebben wij op 2 maart 2020 een andere vraag gesteld, waarin u had vermeld dat 41 projecten nog in uitvoering waren en 54 voltooid waren. Zijn al deze projecten afgerond? Om welke projecten gaat het en hoever staan zij?
4. In antwoord op dezelfde schriftelijke vraag gaf de minister aan dat 10 projecten voorlopig zouden worden opgeleverd voor een totaalbedrag van 115.800.000 euro. Na dit antwoord hebben wij op 2 maart 2020 een andere vraag gesteld, waarop u geantwoord had dat 4 projecten opgeleverd waren, 5 nog in uitvoering waren en 1 zich in de fase van opdracht van werken bevond. Wij zouden dus graag willen weten hoever die nu staan?
5. Naar aanleiding van onze vraag van 2 maart 2020, over het project Aartshertogen Zuid, had u gezegd dat het project niet kon worden opgeleverd in 2019. Hoe staat het daar nu mee? Heeft de Dienst Ontwikkeling van de BGHM de aannemer gesanctioneerd door vertragingsboetes op te leggen? Voorziet het project in de bouw van sociale woningen?
 
 
Antwoord    Het uitstaande bedrag op 31/12/2020 bedroeg 1.418.810.000 euro (uitstaande bedragen over vier jaar + GHP/AW).

Het saldo van de huidige gewestelijke vastleggingen voor het onderdeel "gewestelijke financiering" bedraagt 608.470.000 euro (uitstaande bedragen vierjarenprogramma's ).

Het saldo van de huidige gewestelijke vastleggingen voor het onderdeel "gewestelijke huisvestingsplannen" bedraagt 810.340.000 euro (uitstaande bedragen GHP/AW).

In bijlage 1 vindt u de details over dit bedrag.


Wat de cijfers over de vorderingen van de ontwikkeling of aankoop van sociale woningen betreft, vestigen wij de aandacht op het feit dat deze cijfers kunnen verschillen afhankelijk van de vraag, of van de vooraf opgestelde prognoses, en dit om diverse redenen


1. De cijfers kunnen variëren als gevolg van de basisparameters die voor de berekening zijn gebruikt, bijvoorbeeld:

- Datum die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het aantal woningen (in dit specifieke geval zijn de gevraagde cijfers die vanaf januari 2020) - Type projecten, afhankelijk van de fase waarin zij zich bevinden: Projecten in aanbouw, in prospectie, in onderzoeksfase, opgeleverd,...

Dit om te illustreren dat de vraag niet altijd identiek is, hetgeen de verschillende cijfers verklaart. 2. De prognose van het aantal aangekochte of gebouwde woningen kan variëren:


- het aantal kan dalen: bijvoorbeeld wegens een niet afgeleverde vergunning, een onvoorzien beroep dat omwonenden hebben aangetekend, wijzigingen die na een overlegcommissie aan het project moeten worden aangebracht, slecht weer waardoor de bouwplaats stil komt te liggen, enz.
- of het kan stijgen: als een bouwplaats sneller wordt voltooid en de voorlopige oplevering sneller plaatsvindt dan verwacht. Of naar aanleiding van een mededeling, een webinar, ... die de projectoproepen nieuw leven inblaast en leidt tot de indiening van verschillende projecten bij de BGHM, ...

3. Ook de cijfers betreffende renovatieprojecten variëren regelmatig: de zogenaamde "renovatieprojecten" hebben betrekking op verschillende soorten interventies (van een eenvoudige technische ingreep tot een ingrijpende renovatie van het gehele gebouw): de cijfers variëren bijna dagelijks, afhankelijk van de projecten die worden voltooid of gestart.


De cijfers die op dag x worden gegeven, gelden dus alleen voor die specifieke dag.

Voor socialewoningprojecten of projecten die sinds januari 2020 met BGHM-kredieten zijn gefinancierd, verwijzen we u naar bijlage 2.


Wat de renovatiewerken betreft, moet u weten dat de BGHM sinds begin 2019 91 projecten die in het plan zijn voorzien, heeft voltooid, namelijk :


- 12 projecten voor volledige renovatie voor een totaalbedrag van 34,7 miljoen euro en voor 304 woningen;
- 12 projecten voor volledige of gedeeltelijke renovatie van de gebouwschil voor een totaalbedrag van 77,9 miljoen euro en voor 3.560 woningen (volledige gebouwschil, dak, raamwerken, enz.);
- 52 projecten voor volledige renovatie van technische componenten voor een totaalbedrag van 49,9 miljoen euro en voor 14.170 woningen (verwarming, elektriciteit, ventilatie, enz.).

Het gedetailleerde overzicht kan u terugvinden in bijlage 3.

Wat betreft uw vraag over de opgeleverde projecten, verwijs ik u naar bijlage 2.


Wat ten slotte het project Aartshertogen Zuid betreft, werd de werf op 19 maart 2021 opgeleverd. De boetes en straffen zijn berekend bij de eindafrekening, maar de bedragen moeten nog definitief worden vastgelegd.

Het project betreft de bouw van een passiefcomplex met 59 middeninkomenswoningen, een crèche, een medisch centrum en de inrichting van de omgeving.