Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de metingen van luchtkwaliteit en geluidshinder.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 321)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/05/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/05/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement