Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen Actiris

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 710)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 21/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen Actiris?
· Hoeveel personeelsleden binnen Actiris doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door Actiris voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van Actiris een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet Actiris aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom Actiris dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    Actiris heeft een telewerkbeleid gedefinieerd gebaseerd op en met inachtneming van het wettelijk kader van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (besluit van 26/01/2017 & besluit van 16/07/2020).

Telewerken is een manier om werk te organiseren en berust in dat opzicht op een duidelijk kader, evenals duidelijke algemene voorwaarden die door iedereen worden gedeeld. Actiris heeft bijgevolg zijn kader voor telewerken gedefinieerd en een gedragscode voor telewerken opgesteld, die elke telewerker (occasioneel of structureel) moet respecteren.

Deze gedragscode omvat de "rechten en plichten van telewerkers".

Om managers en medewerkers te ondersteunen, stelt Actiris ook praktische tools ter beschikking zoals “de checklist medewerker-telewerken” en “de gids manager-telewerken”.
Om de totstandkoming van dit kader te ondersteunen, werd een digitale opleiding ontwikkeld om alle telewerkers te begeleiden.Op 31/05/2021 telde Actiris 750 structurele telewerkers en 132 occasionele telewerkers.


Overeenkomstig artikel 13 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 betreffende telewerk verschaft, installeert en onderhoudt Actiris de informaticatoestellen die nodig zijn voor de structurele en mobiele telewerkers.
Actiris stelt aldus zowel een laptop als een token ter beschikking waarmee de telewerker verbinding kan maken met de Actiris-server. Koptelefoons en pc-schermen zijn ook beschikbaar voor medewerkers die erom vragen.

Werknemers van Actiris kunnen terecht bij de helpdesk van de IT-directie. In het geval van een technisch probleem waarbij een interventie met fysieke aanwezigheid vereist is, kunnen met deze dienst ook afspraken gemaakt worden voor de controle, herstelling of eventuele vernieuwing van de apparatuur tijdens dezelfde tijdvensters.
Actiris betaalt maandelijks een vergoeding van 20 euro aan structurele telewerkers, die onbelast is.
Het bedrag van deze vergoeding is vastgelegd in overeenstemming met artikel 12 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 betreffende telewerk, zoals gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende telewerk op 16 juli 2020.