Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen BPV

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 592)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 21/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen BPV?
· Hoeveel personeelsleden binnen BPV doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door BPV voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van BPV een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet BPV aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom BPV dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    Brussel Preventie & Veiligheid telt momenteel 64 gewestelijke ambtenaren.

Telewerk is sinds de lockdown van 13 maart 2020 de norm voor een groot deel van het personeel.


Om dit “verplichte” telewerk in goede banen te leiden, werden er verschillende zaken ondernomen zowel op vlak van psychosociale begeleiding als op technisch vlak. Het gehele personeel beschikt zo over een laptop, IP-telefonie (via internet), een hoofdtelefoon met microfoon, een constante VPN-toegang alsook over de technische ondersteuning van een Servicedesk om technische vragen op te lossen.

Brussel Preventie & Veiligheid beschikt tevens over een gebruikerslicentie voor een beveiligd teleconferencingsysteem dat elk personeelslid mag gebruiken om videoconferenties te organiseren. Bovendien werden er begin 2021 verplichte opleidingen georganiseerd voor alle werknemers om de technische en organisatorische aspecten van telewerk beter te vatten.


Ongeacht het nog geldende verplichte telewerk, zijn er momenteel 36 werknemers die gebruik maken van occasioneel telewerk.

Gelet op de jonge leeftijd van de organisatie, is structureel telewerk nog niet van toepassing. Desalniettemin is er een algemene denkoefening en politieke voorbereiding aan de gang om weldra structureel telewerk in te voeren.

De vergoeding voor structureel telewerk is nog niet van toepassing binnen Brussel Preventie & Veiligheid. In afwachting, werd er wel een onkostenvergoeding voorzien in de geest van het besluit inzake telewerk.