Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen Brussel Mobiliteit.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 908)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 22/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
22/06/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen Brussel Mobiliteit?
· Hoeveel personeelsleden binnen Brussel Mobiliteit doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door Brussel Mobiliteit voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van Brussel Mobiliteit een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet Brussel Mobiliteit aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom de Brussel Mobiliteit dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    Telewerkbeleid:
Het telewerkbeleid bij Brussel Mobiliteit is het beleid dat ook bij de volledige GOB van toepassing is. De nadere regels ervan staan in de bijgevoegde telewerkbrochure.

Telewerkende personeelsleden bij Brussel Mobiliteit:
293 personeelsleden van Brussel Mobiliteit zijn ingeschreven als telewerkers:
· 15 personeelsleden in mobiel telewerk 1 dag/week
· 26 personeelsleden in mobiel telewerk 2 dagen/week
· 5 personeelsleden in mobiel telewerk 3 dagen/week
· 19 personeelsleden in occasioneel telewerk 3 dagen/week
· 70 personeelsleden in structureel telewerk 1 dag/week
· 2 personeelsleden in structureel telewerk 1,5 dagen/week
· 77 personeelsleden in structureel telewerk 2 dagen/week
· 79 personeelsleden in structureel telewerk 3 dagen/week
Aan de telewerkers bezorgd materiaal:
· een laptop, een toetsenbord, een muis en een scherm;
· een VPN-verbinding voor toegang tot de server van de GOB;
· communicatietools: Outlook, Teams, Cisco Jabber.
Technische ondersteuning:
Telewerkende personeelsleden kunnen contact opnemen met de helpdesk van de GOB, die desgevallend van op afstand de controle van hun computer kan overnemen.

Vergoeding
Structurele telewerkers die minstens 1 telewerkdag per maand presteren, ontvangen een vergoeding van 20 euro.