Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen Brussel Net.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 797)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 21/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen Brussel Net ?
· Hoeveel personeelsleden binnen Brussel Net doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door Brussel Net voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van Brussel Net een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet Brussel Net aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom Brussel Net dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    1)

Net Brussel heeft een duidelijk telewerkbeleid. Werknemers die een functie uitoefenen die het toelaat, kunnen een aanvraag indienen voor occasioneel of structureel telewerk.

Managers worden gevormd in ‘management op afstand’ om de cohesie en opvolging van hun teams te optimaliseren.

Agenten worden tevens gevormd in ‘ergonomie tijdens het telewerk’.

Ook is er een brochure met de procedure, wetgeving en tips beschikbaar.

Ten slotte zal vanaf 1 juli 2021 een onderzoek worden verricht om het welzijn van de personeelsleden in telewerk en de samenwerking met hun collega’s en manager te toetsen. Deze enquête zal leiden tot doelgerichte acties om de werkomstandigheden te optimaliseren.
2)
Binnen Net Brussel doen 112 personeelsleden occasioneel aan telewerk en 171 personeelsleden structureel.
In totaal zijn er dus 283 personeelsleden die telewerk verrichten.
3)
Een laptop, een scherm en een toetsenbord.
4)
De technische ondersteuning wordt door onze Helpdesk aangeboden. Die is bereikbaar via de Clarilog-app, de telefoon of Teams.
5)
Net Brussel houdt zich aan de wettelijke bepalingen en voorziet dus in € 20 voor de personeelsleden in structureel telewerk.

Daarbovenop kunnen de personen in structureel telewerk een laptop, een tweede scherm, een klavier en een muis aanvragen. Doch, door een gebrek aan materiaal, te wijten aan de sanitaire crisis, is er vertraging in de leveringen.

Er wordt niet in een financiële tussenkomst voorzien voor de personen die verplicht moeten telewerken, en normaal geen structureel telewerk verrichten, daar er hiervoor niet in budget is voorzien. Personen die niet kunnen telewerken (geen computer, geen internetvoorziening, functie onmogelijk combineerbaar met thuiswerk) zijn toegelaten op de werkvloer aangezien de activiteiten van Net Brussel als essentieel zijn erkend.