Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen het Brussels Waarborgfonds.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 384)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen het Brussels Waarborgfonds?
· Hoeveel personeelsleden binnen het Brussels Waarborgfonds doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door het Brussels Waarborgfonds voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van het Brussels Waarborgfonds een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet het Brussels Waarborgfonds aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom het Brussels Waarborgfonds dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    Het Brussels Waarborgfonds heeft geen eigen personeel. In het kader van een gedelegeerde opdracht die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan Finance&invest.brussels heeft toevertrouwd, zorgt deze laatste instantie voor het operationele beheer van het Fonds, wat onder meer inhoudt dat personeel ter beschikking wordt gesteld. Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 387, telewerken de personeelsleden die zich inzetten voor de opdracht van het Brussels Waarborgfonds, net als alle andere personeelsleden van de groep, en ontvangen zij een forfaitaire vergoeding.