Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 596)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 24/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
24/06/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij?
· Hoeveel personeelsleden binnen de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    Er is een duidelijk telewerkbeleid binnen de BGHM. Dit beleid is gebaseerd op het besluit van 26 januari 2017 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende telewerk.


In bijlage vindt u het aantal telewerkers bij de BGHM.

Als gevolg van de gezondheidscrisis werken alle personeelsleden van de BGHM sinds maart 2020 100% van thuis uit.

Wie telewerkt, krijgt van de BGHM een laptop, headset, tweede scherm, een bureaustoel, een toetsenbord, computermuis en kantoormateriaal (schriften, blokken papier, pennen, ....) ter beschikking, aangezien alle personeelsleden 100 % moeten telewerken.


De BGHM heeft ervoor gezorgd dat er 5 dagen per week een bijstandsdienst van de IT-cel beschikbaar is (permanentie vanop afstand en ter plaatse bij de BGHM) voor informaticaproblemen tijdens het telewerken.

Er wordt structureel voorzien in een vergoeding van 20 euro per maand voor telewerkers.