Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen de DBDMH.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 441)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 21/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 14/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen DBDMH?
· Hoeveel personeelsleden binnen DBDMH doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door DBDMH voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van DBDMH een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet DBDMH aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom DBDMH dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    Zie parlementaire vragen nr. 436 van Hicham Talhi.

De wettelijke basis van toepassing op de DBDMH is het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 betreffende telewerk. Overeenkomstig deze reglementering wordt structureel telewerk beperkt tot 1 dag per week. Occasioneel telewerk wordt gebracht op 3 dagen per maand.
In het kader van de Covid-crisis en overeenkomstig de omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 maart 2020, werd telewerk verplicht gesteld wanneer fysieke aanwezigheid niet vereist was voor de organisatie van het werk.

Bij de DBDMH, doen 137 pers. telewerk:
- 73 personeelsleden doen occasioneel telewerk
- 64 personeelsleden doen structureel telewerk

Elk personeelslid dat telewerkt, krijgt een laptop, een VPN-toegang tot de infrastructuur en indien nodig een scherm en een GSM voor telefonische doorschakeling.

De personeelsleden van de DBDMH die telewerken, hebben de mogelijkheid om contact op te nemen met de helpdesk via ticket, e-mail of telefoon om hulp te bekomen.

Zie parlementaire vragen nr. 436 van Hicham Talhi
De werknemers.sters (in structureel telewerk) krijgen een nettovergoeding van 20 euro per maand.