Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen de ESRBHG.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 385)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 07/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen de ESRBHG?
· Hoeveel personeelsleden binnen de ESRBHG doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door de ESRBHG voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van de ESRBHG een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet de ESRBHG aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom de ESRBHG dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    Tenzij uitdrukkelijk vermeld, wordt er in de onderstaande informatie geen rekening gehouden met de telewerkverplichting waartoe in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus vanaf maart 2020 werd besloten, en die bij Brupartners van kracht is geweest.

Het beheer van het telewerkbeleid vindt plaats via het Top en/of Middle Management, afhankelijk van de Dienst waartoe de telewerker behoort. Wanneer het verzoek om telewerk wordt ingediend, wordt een lijst van uit te voeren taken opgesteld en tussen de partijen gezamenlijk overeengekomen. Aan het einde van de telewerkdag wordt gecontroleerd of de geplande taken goed werden uitgevoerd.

Brupartners werkt enkel met het stelsel van het occasionele telewerk en 9 personeelsleden mogen er gebruik van maken.

Brupartners biedt occasionele telewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van de informatica-instrumenten waarover ze op kantoor beschikken (computer, enz.). Afhankelijk van het probleem wordt er ofwel door de interne contactpersoon die verantwoordelijk is voor IT, ofwel door het CIBG technische ondersteuning verleend.

Inzake de vergoeding, voegt Brupartners zich naar het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 2020 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 betreffende telewerk.

Brupartners draagt echter bij in de telefoonkosten die om professionele redenen gerechtvaardigd zijn en biedt alle telewerkers de mogelijkheid om op hun telewerkplek gebruik te maken van algemene en/of ergonomische hulpmiddelen (klein kantoormateriaal, bureaustoel, schermverhoger, tweede scherm, hoofdtelefoon met microfoon, camera, enz.).