Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen finance & invest Brussels.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 387)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 01/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen finance & invest Brussels?
· Hoeveel personeelsleden binnen finance & invest Brussels doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door finance & invest Brussels voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van finance & invest Brussels een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet finance & invest Brussels aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom finance & invest Brussels dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    finance&invest.brussels is onderworpen aan het gewone arbeidsrecht aangezien het niet onder het ambtelijk recht valt en dus niet onder het regeringsbesluit van 26 januari 2017.

Wettelijk is telewerken in deze periode van pandemie nog steeds verplicht krachtens het besluit van de federale minister van Binnenlandse Zaken van 28 oktober 2020 en de opeenvolgende wijzigingen ervan (de meest recente bij het ministerieel besluit van 7 mei 2021, en zoals van toepassing tot en met 30 juni 2021).

finance&invest.brussels heeft, zowel voor zijn kernactiviteit als speler op de markt van de bedrijfsfinanciering als bij de uitvoering van de speciaal door het Gewest gedelegeerde opdrachten om de crisis in verband met de pandemie het hoofd te bieden, ondanks de overmacht, alle passende maatregelen genomen om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. In dit verband heeft het zijn personeel uiteraard de nodige informatica-apparatuur en -ondersteuning ter beschikking gesteld.

Met het oog op het welzijn van zijn werknemers en zich bewust van de inspanningen en extra kosten die dit verplichte telewerk met zich meebrengt, kent het aan elk van hen een vergoeding van 100 euro per maand toe.