Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen de GSOB

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 338)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 29/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen de GSOB?
· Hoeveel personeelsleden binnen de GSOB doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door de GSOB voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van de GSOB een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet de GSOB aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom de GSOB dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    In antwoord op uw schriftelijke vraag, ben ik zo vrij u mee te delen dat het onderwerp van uw vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort, maar eerder tot de bevoegdheden van Minister Bernard Clerfayt.