Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen de Haven van Brussel.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 799)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 21/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen de Haven van Brussel?
· Hoeveel personeelsleden binnen de Haven van Brussel doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door de Haven van Brussel voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van de Haven van Brussel een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet de Haven van Brussel aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom de Haven van Brussel dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    1)Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen de Haven van Brussel?
Bij de Haven van Brussel is er sinds 2013 een duidelijk telewerkbeleid.
Het arbeidsreglement van de Haven van Brussel verwijst specifiek naar het telewerkreglement in haar bijlage II en is ook beschikbaar op het intranet van de Haven van Brussel. Dit alles gebeurt in het kader van de besluiten van het Gewest omtrent telewerk.
2)Hoeveel personeelsleden binnen de Haven van Brussel doen aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk?
Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?

Momenteel maken 79 personeelsleden gebruik van het stelsel van telewerk. 29 personeelsleden die voor de pandemie niet telewerkten, doen dat nu wel, voltijds of deeltijds.
30 personeelsleden van de Haven van Brussel telewerken op occasionele basis. Vóór de pandemie was dit beperkt tot 3 dagen per maand, maar sinds de pandemie werken deze personen allemaal 100 % van thuis uit.
20 personeelsleden van de Haven van Brussel telewerken op structurele basis. Vóór de pandemie was dit beperkt tot 1 dag per week, sinds de pandemie werken deze personeelsleden allemaal 100 % van thuis uit.

3)Welke hardware wordt door de Haven van Brussel voorzien in geval van telewerk?
Computer (laptop) met camera, headset (usb hub en scherm indien nodig), rugzak.
In de Haven is dezelfde computer geplaatst op een docking station.
4)Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
Opmerking: behalve de maatschappelijke zetel heeft de Haven ook gedecentraliseerde sites (TIR, kapiteinsdients, kunstwerken) zonder IT-aanwezigheid.

Hoe doen we het?
Aan de hand van volgende tools: Ticket, mail, Teams, Teamviewer.
Afspraak in de Haven voor wat niet op afstand kan worden opgelost (hardwareprobleem, ...).

Welke bijstand?
Dezelfde bijstand als bij fysieke aanwezigheid; eventueel een afspraak in de Haven.
+ advies rond internet-/wifi-verbinding
5)Krijgen de personeelsleden van de Haven van Brussel een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet de Haven van Brussel aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom de Haven van Brussel dit niet voorziet?
De Haven kent aan alle personeelsleden die sinds maart 2020 hebben moeten telewerken, een forfaitaire vergoeding toe van 20 euro netto per maand, overeenkomstig het desbetreffende besluit.