Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen hub brussels.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 388)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 02/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen hub brussels?
· Hoeveel personeelsleden binnen hub brussels is doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door hub brussels voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van hub brussels een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet hub brussels aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom hub brussels dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    In 2018 werd (structureel en occasioneel) telewerk ingevoerd binnen hub.brussels. Er is een procedure opgesteld en aan alle personeelsleden meegedeeld. Dit document bevat alle regels en procedures van het agentschap met betrekking tot telewerk.

Ongeacht de invoering van 100% telewerk (maart 2020), kunnen de personeelsleden sinds 2018 als volgt worden uitgesplitst voor occasioneel en structureel telewerk:
- 138 hebben ten minste 1 dag occasioneel telewerk gehad;
- 44 zijn tussen 2019 en 2020 overgeschakeld op structureel telewerk;
- 101 hebben zich ingeschreven voor het structurele telewerksysteem.

Aan de werknemers die telewerken, wordt een laptop ter beschikking gesteld. Ze mogen ook hun muis en toetsenbord mee naar huis nemen. Werknemers van wie de functie dit vereist, kunnen over een gsm beschikken, in overeenstemming met het beleid inzake mobiele apparatuur van het agentschap.

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis en de invoering van 100% telewerk krijgen de personeelsleden, afhankelijk van hun situatie, ook ergonomische hulpmiddelen aangeboden: een voetensteun, een laptopverhoger, een ergonomische muis en drie oplossingen om de zithouding te verbeteren (een gymball, een ballenkussen of een lendesteunkussen).

Voor technische ondersteuning staat de IT-dienst via een ticketsysteem ter beschikking van telewerkers. Op het intranet van het agentschap wordt schriftelijke ondersteuning geboden voor veel voorkomende vragen. Daarnaast worden en werden voor alle personeelsleden opleidingen georganiseerd over verschillende thema's: technieken/IT (Teams, OneDrive, Sharepoint, enz.) en algemeen (ergonomie bij telewerken, omgaan met tijd en stress bij telewerken, enz.).

Er is een vergoeding voorzien voor structurele telewerkers. Die wordt vastgesteld bij het reglement houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het agentschap en is onderworpen aan het spilindexcijfer 138,01. De vergoeding bedraagt 11,95 euro per maand (20,80 euro bij de huidige index).

Voor iedereen die geen telefoonabonnement heeft, wordt de vergoeding voor structureel telewerken verhoogd met 5 euro.