Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen Leefmilieu Brussel.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 800)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 29/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen Leefmilieu Brussel ?
· Hoeveel personeelsleden binnen Leefmilieu Brussel doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door Leefmilieu Brussel voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van Leefmilieu Brussel een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet Leefmilieu Brussel aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom Leefmilieu Brussel dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    1)
Ja

2)
610

3)
49

4)
550

5)
De personeelsleden van Leefmilieu Brussel krijgen een laptop, een muis, een toetsenbord en een headset.

6)
De ondersteuning is dezelfde als ter plaatse, de personeelsleden hebben de mogelijkheid om een beroep te doen op de IT-ondersteuningsdienst die de verzoeken op afstand behandelt. Indien een fysieke interventie voor de apparatuur nodig is, wordt een fysieke afspraak gemaakt.

7)
Ja, er is een premie van 20 euro netto per maand voor personeelsleden die structureel telewerken.
Nee, er is in dit stadium geen vergoeding voor personeelsleden die niet structureel telewerken en die verplicht thuiswerken.