Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen de MIVB.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 909)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 22/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen MIVB?
· Hoeveel personeelsleden binnen MIVB doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door MIVB voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van MIVB een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet MIVB aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom de MIVB dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    Er bestaat bij de MIVB sinds 2013 een policy rond telewerk, die in 2018 werd uitgebreid naar alle statuten. Er werd een nieuwe policy rond structureel telewerk gevalideerd en ondertekend in maart ‘21.

De MIVB telt ongeveer 2.500 personen met een functie die structureel en dus ook occasioneel telewerk mogelijk maakt.

De MIVB biedt de betrokken medewerkers: een laptop met alle nodige communicatiemiddelen en een IT-kit met verhoging, toetsenbord, muis en hoofdtelefoon.
Elke medewerker kan beroep doen op de informatica helpdesk.

De MIVB komt sinds 1/1/2021 forfaiteur tussen voor 4 euro/dag (2 euro/halve dag) telewerk, zonder dat het bedrag 32 euro net/maand overschrijdt.