Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen Visit Brussels

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 594)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 01/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 01/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.
Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:
· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen Visit Brussels ?
· Hoeveel personeelsleden binnen Visit Brussels doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door Visit Brussels voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van Visit Brussels een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet Visit Brussels aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom Visit Brussels dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    Telewerk bij visit.brussels
Structureel telewerk bestaat sinds juni 2019 bij visit.brussels.

Aantal personeelsleden dat telewerkt
Vóór de lockdown van maart 2020 zag de verdeling bij de 181 personeelsleden van Visit.brussels er als volgt uit:

Aantal dagen telewerk

week vóór maart 2020

Occasioneel telewerk

Structureel telewerk

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

Mannen

54

44

52

31

Occasioneel omwille van staking, barre weersomstandigheden...

Opgedeeld als volgt:       

- Voltijds: 1 dag/week 

- 4/5 : 1 dag/2 weken                   - 3/5 en minder: 1 dag/maandHuidige situatie
Van de 180 personeelsleden zijn er 161 die structureel telewerk verrichten omwille van Covid en 19 mensen werken vanop kantoor omdat hun functie verhindert dat ze van thuis uit werken (Logistiek & Facilities, toeristisch onthaal, IT).

Hardware die voor telewerk gebruikt wordt + technische ondersteuning
Elk personeelslid dat telewerkt, krijgt een laptop en een headset ter beschikking.


Indien nodig wordt een tweede scherm, een bureaustoel, ... ter beschikking gesteld.

Het personeel werkt in de Microsoft Office 365-omgeving.

De vergaderingen worden georganiseerd via Teams.

Vergoeding/compensatie
Elk personeelslid dat telewerkt, ontvangt 3 euro netto per dag telewerk.