Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gewestelijke webstrategie en de Brusselse ombudsman.

Indiener(s)
Els Rochette
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 712)

 
Datum ontvangst: 18/03/2021 Datum publicatie: 21/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In oktober 2020 antwoordde u op een vraag van een parlementslid dat easy.brussels aan een gewestelijke webstrategie werkt met als doel de websites van de Brusselse instellingen te harmoniseren. Dat kan bijdragen een betere algemene naleving van het GDO (het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen).

Daarnaast vernamen we ook dat de Brusselse ombudsman (m/v/x) nog niet operationeel is. Het gemeenschappelijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 met betrekking tot de Brusselse ombudsman werd op 21 juni 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het trad op 31 juni 2019 in werking. Bij geschillen zijn er de klassieke rechtsmiddelen. Maar in het Gezamenlijk decreet en ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur wordt er melding gemaakt van een Brusselse ombudsman. Hij/zij moet dus nog worden aangesteld.

Mijn vragen:

- Inzake de gewestelijke webstrategie om de sites van de Brusselse instellingen te harmoniseren: waaruit bestaat die webstrategie? Over welke instellingen gaat het? Zijn er al vaststellingen gedaan bv. belemmeringen voor de uitrol van de strategie? Welke tussenstappen zijn er te nemen en tegen wanneer? Zijn er al resultaten? Graag toelichting.
 
 
Antwoord    1/
De Brusselse Regering heeft beslist om een ​​hybride gewestelijke webstrategie op te zetten, die tot doel heeft het gewestelijk weblandschap radicaal terug te brengen tot een tiental thematische portalen. Het is een overgang van een webecosysteem gericht op besturen naar een ecosysteem dat in staat is om aan de behoeften van burgers te voldoen. Daarom zal de webstrategie zorgen voor consistentie, relevantie en inclusiviteit van alle Brusselaars, evenals de naleving van de Europese vereisten inzake Single Digital Gateway.

2/
Alle besturen en ION’s die in het Brussels Gewest aanwezig zijn, zijn betrokken bij de uitrol van deze nieuwe webstrategie.

3/
Een van de obstakels is dat er momenteel meer dan 200 domeinnamen verbonden zijn aan onze gewestelijke besturen aangezien de websites een eigen identiteit en technologie hebben.

In dit verband zal de grootste moeilijkheid zijn om de inhoud te verzamelen, de nodige governance op te zetten en de verwijdering van bestaande websites concreet te maken.

4/
De werkgroep gewestelijke webstrategie bereidt momenteel een budgettaire en operationele nota voor waarin de financieringsmechanismen, de governance, het stappenplan enz. worden beschreven. Momenteel verzamelen easy.brussels en Brussel Financiën en Begroting informatie over de webuitgaven van de verschillende besturen. Zodra dit proces is afgerond, zal de nota aan de regering worden voorgesteld. Tegelijkertijd organiseerde easy.brussels een workshop met een twintigtal Brusselse besturen om de toekomstige portalen te identificeren die het gewestelijk weblandschap zullen vormen.
De uitkomst van deze sessie zal ook het onderwerp zijn van een voorstel dat binnen de regering zal worden besproken.

Ik zal u meer details kunnen verstrekken zodra deze voorstellen zijn gevalideerd.

5/
De resultaten van de opdracht die werd uitgevoerd door het Agentschap Internet Architects zullen bij dit antwoord worden gevoegd. We kunnen nu al stellen dat het gewestelijk weblandschap het product is van een gebrek aan een globale visie en een geïntegreerde gewestelijke strategie. Het beeld van het Gewest is niet duidelijk zichtbaar op zijn websites. We hebben de plicht ervoor te zorgen dat de burgers een beter inzicht krijgen in de "digitale jungle" die heerst binnen het Brusselse bestuur. Het feit dat het Brussels Gewest een vrij gemiddelde score van 63,95% behaalt op het vlak van tevredenheid is ook veelzeggend.