Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Geboekte vooruitgang bij de organisatie en het verloop van het Offerfeest 2021 (Eid el-Kebir of Eid al‑Adha) in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 713)

 
Datum ontvangst: 30/03/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 22/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Vandaag, 29 maart 2021, zou ik de balans willen opmaken van de vooruitgang die werd geboekt bij de organisatie en het verloop van het Offerfeest 2021 in ELK van de 19 Brusselse gemeenten:

1. Hebben het Gewest en de gemeente elkaar kunnen ontmoeten om de organisatie van het Offerfeest 2021 te bespreken? Zo ja, wanneer precies? Wie heeft deelgenomen aan de ontmoetingen? Tot welke conclusies, adviezen, verzoeken en aanbevelingen hebben die ontmoetingen en/of vergaderingen geleid?
2. Welke contacten werden met het oog op het Offerfeest gelegd? Wie heeft met u contact opgenomen? Hoe was de feedback?
3. Kan er een gewestelijke subsidie worden toegekend voor het Offerfeest 2021? Zo ja, welk bedrag? Zijn er voor het komende Offerfeest 2021 subsidies of financiële steun aangevraagd bij het Gewest door een privéstructuur, een gemeentelijke vzw of de gemeente zelf? Zo ja, wat zijn de exacte bedragen die werden toegekend en aan wie? Zo neen, wat waren de redenen voor de afwijzing van de subsidieaanvragen? Werd er administratieve steun/begeleiding verleend? Zo ja, aan wie precies?
4. Is er een plan voor het Offerfeest 2021 bij het Gewest ingediend door de gemeente, gemeentelijke vzw's of een privéstructuur? Werden gemeentelijke vzw’s en/of privéstructuren belast met de organisatie van het Offerfeest 2021? Zo ja, welke precies?
5. Welke concrete maatregelen werden getroffen om het Offerfeest 2021 in de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen? Werden er partnerschappen met verenigingen, particuliere dienstverleners of gemeenten overwogen?
6. Bestaan er plannen voor een haalbaarheidsstudie over de oprichting van een vaste en erkende slachtinrichting op het grondgebied van de gemeente?
 
 
Antwoord    Vraag 1
Neen.

Vraag 2
Geen enkele gemeente heeft mij gecontacteerd in verband met de organisatie van het Offerfeest 2021.

Vraag 3
Er werden geen aanvragen tot subsidie ingediend.

Vraag 4
Neen.

Vraag 5
Er zal gecommuniceerd worden met de gemeenten, de politiezones en de burgers, via verschillende kanalen, via Leefmilieu Brussel, om de wetgeving in herinnering te brengen die geldt inzake het transport en het verbod op thuisslachten.

Vraag 6
Non.