Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Controle op de eerbiediging van de mensenrechten in Colombia in het kader van de associatieovereenkomst met Colombia

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 463)

 
Datum ontvangst: 31/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Al een maand lang, sinds 28 april, wordt Colombia beroerd door de ene volksbetoging na de andere. De jeugdbewegingen en organisaties van leraren, boeren, indianen en vakbonden komen op straat om neen te zeggen tegen een belastinghervorming, die inmiddels is ingetrokken.
Daarna betoogden ze voor de verbetering van de levensomstandigheden, de strijd tegen de schendingen van de mensenrechten door de ordediensten en het uitblijven van een significante politieke reactie, waardoor de betogingen werden voortgezet. Tijdens de betogingen waren er zeer gewelddadige schermutselingen met de ordediensten.
Vandalisme, plundering en gewelddadige aanvallen op de politie in de marge van de betogingen hebben angst gezaaid en tot doden en gewonden en moeten dan ook worden betreurd en veroordeeld.
Vrouwen waren eveneens het slachtoffer van seksueel geweld.
De regering heeft de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens de toegang tot Colombia ontzegd. De ngo’s ter plaatse en de pers documenteren de feiten.
De EU en andere internationale instanties hebben het disproportioneel gebruik van geweld veroordeeld. Vandaag mogen die daden niet ongestraft blijven. Daarom is het belangrijk dat onze regering haar stem laat horen bij de Colombiaanse regering, waarmee ze een associatieovereenkomst heeft gesloten.

Mijn vragen zijn de volgende:
- Bent u op de hoogte van de situatie?
- Heeft de handelsvertegenwoordiging van het Gewest (via het Gewest) verslag uitgebracht over deze zaak?
- Welke maatregelen heeft u genomen ter uitvoering van de regeling vervat in de associatieovereenkomst met Colombia voor de controle op de eerbiediging van de mensenrechten?
 
 
Antwoord    Ik verwijs u naar het antwoord dat ik u gaf in de commissie Financiën en Algemene Zaken, waar dezelfde vragen aan bod kwamen.