Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende dierenmishandeling - meldingen en controles

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 735)

 
Datum ontvangst: 11/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 07/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De laatste jaren zijn veel maatregelen genomen om wreedheid tegen dieren beter te bestrijden. Binnenkort komt er een nieuw wetboek voor dierenwelzijn. Daarom is het belangrijk alle gevallen van dierenmishandeling op te sporen, zodat elke dierenmishandelaar kan worden gestraft.

Ik zou graag de cijfers voor de jaren 2019-2021 per gemeente willen weten:

1/ Hoeveel meldingen van mishandeling of verwaarlozing van dieren heeft de dienst dierenwelzijn ontvangen?
2/ Hoeveel van deze verslagen werden door de inspectiedienst nagetrokken?
3/ Hoeveel controles heeft de Inspectie Dierenwelzijn uitgevoerd? Hoeveel van deze controles werden uitgevoerd naar aanleiding van een rapport?
4/ Hoeveel politierapporten (pv's) zijn er geschreven voor dierenmishandeling?
5/ Kan u meedelen hoeveel van deze pv's hebben geleid tot een veroordeling wegens dierenmishandeling?
 
 
Antwoord    Vraag 1

Tussen 01/01/2019 en 15/06/2021 ontving het Departement Dierenwelzijn 260 meldingen van mishandeling of verwaarlozing van dieren op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vraag 2
Voor alle ontvankelijke klachten werd minstens één bezoek georganiseerd.

Vraag 3

Tussen 01/01/2019 en 15/06/2021 voerde het Departement Dierenwelzijn 240 controles uit op het grondgebied van het Brussels Gewest, waarvan 94 verband hielden met klachtendossiers.

Vraag 4

Leefmilieu Brussel ontving tussen 01/01/2019 en 15/06/2021 155 processen-verbaal van de politie voor inbreuken gepleegd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vraag 5

Van al deze zaken werden er op 15/06/2021 12 behandeld door het parket en 36 hebben het voorwerp uitgemaakt van een alternatieve bestuurlijke geldboete.