Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de betwisting van de verkeersbelasting voor 2021

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 934)

 
Datum ontvangst: 18/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 13/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In april 2021 heeft de vzw Mautodefense op haar website (1) een modelbrief ter beschikking gesteld met als titel " Betwisting van de verkeersbelasting 2021 ".

Het bestand, beschikbaar in .doc formaat, roept een reeks elementen op om het oorspronkelijke bedrag te betwisten om het met de helft te verminderen.

In de tekst staat dat "de vordering de verplichting tot betaling niet opschort", en dat na ontvangst van de brief om terugbetaling (van de helft van het verlangde bedrag) wordt verzocht
.
Graag een antwoord op volgende vragen:

- Hebt u deze brief gezien?
- Hebben uw diensten deze? Zo ja, hoeveel brieven zijn er ontvangen?
- Is er een juridische studie verricht?
- Welk gevolg is aan deze brief gegeven en zijn er terugbetalingen gedaan?

1.Brief verzonden op 9 april aan Brussel Fiscaliteit. Betwisting van de verkeersbelasting voor 2021
 
 
Antwoord    Dit valt onder de bevoegdheid van mijn collega, minister Gatz.