Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Samenwerkingsovereenkomst tussen Israël en het Brussels Gewest

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 471)

 
Datum ontvangst: 19/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 29/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In 2015 hebben de vakbonden en een aantal verenigingen een onderzoek gepubliceerd over de banden tussen België en Israël. Het rapport spreekt van een samenwerkingsovereenkomst tussen Brussel en Israël op het gebied van onderzoek en industriële ontwikkeling. De Brusselse ordonnantie houdende instemming met die overeenkomst is aangenomen op 30/03/2000. De overeenkomst wordt om de 4 jaar stilzwijgend verlengd.

Ten tijde van de tweede intifada werd in de plenaire vergadering een motie aangenomen waarin om de opschorting van de overeenkomst werd gevraagd.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Is de overeenkomst nog steeds van kracht?
- Welke projecten werden de laatste jaren in het kader van deze overeenkomst "bevorderd of ondersteund"?
- Welke "potentiële projecten en ondernemers werden geïdentificeerd” tijdens de laatste jaren? Welke werden “samengebracht”? Welke stappen werden gedaan om "de contacten en actieve uitwisselingen tussen Israëlische en Brusselse particuliere en overheidsbedrijven te bevorderen"?
- Wie zijn de Brusselse leden van het Coördinatiecomité?
- Wat waren de concrete gevolgen van het verzoek tot opschorting van de overeenkomst?

https://www.cncd.be/IMG/pdf/2015_rapport_liensbel-israel_web.pdf
 
 
Antwoord    Het akkoord tussen Israël en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ondertekend op 08/09/1998 en door het Brussels parlement goedgekeurd op 30/03/2000, werd opgeschort na de tweede intifada in september 2000.

Sindsdien zijn in het kader van dat akkoord geen gepromote of ondersteunde projecten meer geweest en ook geen potentiële projecten en geïdentificeerde ondernemers. Er is evenmin een matchmakinginitiatief geïdentificeerd.