Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende De via het Beliris-programma gefinancierde projecten

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 623)

 
Datum ontvangst: 01/06/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 14/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De kranten(1)schrijven dat Beliris, dat bouw-, renovatie- en restauratieprojecten voor het Brussels Gewest financiert, een nieuw programma heeft met een budget van 845 miljoen euro voor de periode 2020-2022.(2)

Ik had graag meer toelichtingen over de projecten van het Beliris-programma gekregen.

Mijn vragen zijn als volgt:

- Kunt u een volledige lijst bezorgen van de projecten van het Beliris-programma en de desbetreffende bedragen voor de jaren 2020-2022?
- Bent u van plan Beliris te vragen om de renovatie van meer sociale woningen te financieren?

https://bx1.be/categories/news/plus-de-800-logements-sociaux-bruxellois-vont-etre-renoves-via-le-programme-beliris/
https://bx1.be/categories/news/beliris-presente-le-programme-de-ses-projets-pour-la-capitale-pour-un-budget-de-845-millions-deuros/?theme=classic
 
 
Antwoord    U vraagt mij een overzicht van alle projecten die in de bijakte zijn opgenomen en in het bijzonder van de sociale woningprojecten.

Eerst en vooral wil ik nogmaals benadrukken dat de nieuwe bijakte en de manier waarop dit investeringsprogramma door het Brussels Gewest en de federale regering is opgesteld, afgestemd zijn op de ondersteuning van de Brusselse prioriteiten.

De vijf prioriteiten van de bijakte 2020-2022 houden meer bepaald verband met a) mobiliteit, b) stedelijke ontwikkeling, c) groene ruimten, d) cultuur, sport en erfgoed, e) infrastructuur voor economische en opleidingsdoeleinden.

Ik zal u een kopie van de bijakte met de thematisch ingedeelde lijst van alle projecten bezorgen. Voorts ga ik nog even in op het onderdeel “sociale woningen”.

We mogen tevreden zijn met de bijdrage van Beliris tot het beleid dat van zo groot belang is voor de zeer vele Brusselse gezinnen die het moeilijk hebben om een woning te vinden (49.000 gezinnen in januari 2021).

Via de nieuwe bijakte wordt een bijkomend bedrag van meer dan 38 miljoen euro in de renovatie van sociale woningen gepompt. Dat brengt het totale bedrag daarvoor op 68 miljoen euro. Dat betekent dat er 800 nieuwe sociale woningen kunnen bijkomen, bovenop de 1.663 woningen die we al op het conto van Beliris kunnen schrijven. Die projecten zijn gespreid over meerdere gemeenten, waaronder Anderlecht, Brussel-Stad, Schaarbeek, Molenbeek, Jette en Watermaal-Bosvoorde.