Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het voorstel van de regering aan PWA-werknemers dat vooral de hogere loonschalen zou verhogen ten koste van de laagstbetaalden.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 359)

 
Datum ontvangst: 02/06/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/06/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/06/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/06/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/06/2021 Ingetrokken door zijn auteur. Francis Dagrin