Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de doeltreffendheid van de crisismaatregelen ten behoeve van de werkgelegenheid.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 360)

 
Datum ontvangst: 10/06/2021 Datum publicatie: 14/07/2021 Referentie: B.I.V. 178 (20/21), Blz. 4
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 14/07/2021 Referentie: B.I.V. 178 (20/21), Blz. 5
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/06/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/06/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/06/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/07/2021 Ontwikkeling Francis Dagrin B.I.V. 178 (20/21) 4
14/07/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 178 (20/21) 5
14/07/2021 Repliek Francis Dagrin B.I.V. 178 (20/21) 7