Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de studie van de Université Saint-Louis over de evaluatie van de tenuitvoerlegging van de ordonnantie van 27 juli 2017 houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst.

Indiener(s)
Joëlle Maison
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 286)

 
Datum ontvangst: 14/06/2021 Datum publicatie: 15/07/2021 Referentie: B.I.V. 180 (20/21), Blz. 14
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/07/2021 Referentie: B.I.V. 180 (20/21), Blz. 16
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/06/2021 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/06/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/06/2021 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/07/2021 Ontwikkeling Joëlle Maison B.I.V. 180 (20/21) 14
15/07/2021 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 180 (20/21) 16
15/07/2021 Repliek Joëlle Maison B.I.V. 180 (20/21) 17